Obmedzenie z dôvodu rekonštrukcie ciest po výstavbe križovatky Blatné

Z dôvodu rekonštrukcie ciest po výstavbe križovatky Blatné je potrebné počítať s obmedzením v doprave na cestách II/503, III/1043 a miestnych komunikáciách.

Stavebné práce budú prebiehať na cestách č. II/503 a III/1043, ktoré sa nachádzajú v intraviláne katastra mesta Senec. Rekonštrukcia sa bude týkať aj miestnej komunikácie v extraviláne mesta Senec od cesty I/61 po mestskú časť Sv. Martin. Účelom stavebných prác na predmetných cestách je výmena obrusnej vrstvy krytu a lokálne opravy.

 

Informácia pre motoristov

 

Práce na ceste II/503 budú prebiehať v čase

 

  • od 7:00 dňa 28.04.2018 do 18:00 dňa 01.05.2018 pričom dotknutý úsek bude dlhý cca 600 m (Ulica Senecká - od hasičskej zbrojnice po okružnú križovatku na ceste II/503).

 

Rekonštrukcia cesty III/1043 je rozdelená na dva úseky:

 

I. Úsek je situovaný na ulici Boldocká cesta. Obmedzenia na tomto úseku budú v čase

 

  • od 7:00 dňa 29.04.2018 do 18:00 dňa 01.05.2018

II. Úsek sa nachádza na uliciach Recká cesta a Boldocká cesta. Stavebné práce budú prebiehať v čase

 

  • od 7:00 dňa 30.04.2018 do 18:00 dňa 01.05.2018.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie (smer Sv. Martin) sa uskutoční v čase

 

  • od 6:00 dňa 23.04.2018 do 18:00 dňa 27.04.2018