Oprava mostného záveru na estakáde Mierová – Senecká spomalí dopravu

NDS zrealizuje opravu mostného záveru na moste ev. č. D1-023 estakáda Mierová - Senecká v km 9,475 na D1 v pravom jazdnom páse (smer Senec) pred zjazdom na Pharos, resp. Galvaniho.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

od 14. apríla 2018 (sobota) do 19. mája 2018 (sobota)

 

Vedenie dopravy

 

Obmedzenie sa začne osádzaním oceľových platní s asfaltovými nábehmi v sobotu 14. apríla od 5.00 hod. do 15.00 hod. v dvoch etapách. V I. etape sa budú osádzať oceľové platne s asfaltovými nábehmi v ľavom a v časti stredného jazdného pruhu. V II. etape sa budú osádzať oceľové platne s asfaltovými nábehmi vo zvyšnej časti stredného jazdného pruhu a v odbočovacom jazdnom pruhu.

 

Doprava bude počas celej doby opravy mostného záveru vedená po oceľových platniach s asfaltovými nábehmi v troch šírkovo nezmenených jazdných pruhoch so zníženou rýchlosťou.