Oprava vozovky I/11 v Žiline

NDS čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu cesty I. triedy č. I/11 v km 438,900 – 440,000. Dôvodom je oprava vozovky.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 11. júna 2021 (piatok) od 20.00 hod. do 13. júna 2021 (nedeľa) do 24.00 hod.

 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

 

Oprava bude spočívať v odfrézovaní pôvodných a položení nových vrstiev asfaltových zmesí.