Refreš na moste pri Považskej Bystrici

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru na diaľnici D1 v úseku mosta Považská Bystrica v km 174,500 v pravom jazdnom páse. Dôvodom je výmena porušených mostných záverov.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 30.9.2023 (sobota) od 7:00 hod. do 8.11.2023 (streda) do 18:00 hod.

Práce budú prebiehať v 2 etapách: 

  • V 1.etape bude zriadené pracovisko v pravom a odstavnom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu D1
  • V 2.etape bude zriadené pracovisko v ľavom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu D1 

 

Vedenie dopravy

Doprava v ľavom jazdnom páse bude vedená v režime 2+1. V pravom jazdnom páse bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku.

 

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.