Refreš zábradlia a osvetlenia mosta na bratislavskej D2

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D2 v úseku mostu Lanfranconi v km cca 62,300 - 62,800 v oboch smeroch. Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava prekrytia zrkadla, výmena protidotykových zábran a osvetlenia parkovacích plôch pod mostom a výmena zábradlia a osvetlenia na moste.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • 1. etapa: Oprava prekrytia stredného deliaceho pásu mosta v ľavom a pravom jazdnom páse súčasne od 15.7.2023 (sobota) od 7.00 hod. do 6.8.2023 (nedeľa) do 18.00 hod.

  • 2. etapa: Výmena protidotykovej zábrany diaľničného mosta v ľavom a pravom jazdnom páse súčasne od 12.8.2023 (sobota) od 7.00 hod. do 28.8.2023 (pondelok) do 18.00 hod. 

 

Vedenie dopravy

Počas obmedzenia budú na moste v každom jazdnom páse zachované dva zúžené jazdné pruhy.

 

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.