Ako sme železničný most premenili na cestný

Rekonštrukčné práce na dočasnom premostení v žilinskej mestskej časti Vranie by sa mali rozbehnúť v priebehu augusta. Rieku Kysuca sme premostili ešte v októbri 2015, počas výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Pomohol modernizovaný železničný most ŽM 16.

Na premostenie využívame dva provizórne mosty dĺžky 72 metrov, ktoré boli navrhnuté a určené pre železničnú prevádzku. Museli sme ich preto upraviť, aby po nich mohli prechádzať aj automobily. Každý most sa skladá z dvojice mostných polí o rozpätí 48 a 24 metrov. Mosty sú z oceľovej rozoberateľnej konštrukcie, zostavenej z jednotlivých, vopred presne vyrobených súčastí, spojených skrutkami. Premostenie je bez lávky pre peších. Voľný priestor medzi zvodidlami je široký 3,7 m.

 

Potrebný bol dlhší most

Pôvodný dočasný most z októbra 2015 mal rozpätie iba 48 m a bol jednopoľový. Pozostával z dvoch mostných konštrukcií, každej pre samostatný jazdný pruh, osadených vedľa seba na spoločných oporách. Za nimi boli v smere od Vrania umiestnené dočasné rúrové priepusty. Z dôvodu nedostatočného prietokového profilu rieky Kysuca boli priepusty odstránené a nahradené ďalšími dvomi mostnými poľami o rozpätí 24 m. Zároveň sme na pôvodnom premostení vymenili originálnu oceľovú mostovku za železobetónovú. Takto upravený dočasný most slúži motoristom od decembra 2017.

 

Prospieva ľudom aj životnému prostrediu

Premostenie výrazne pomáha k ekologickej ochrane územia, čo sa prejavuje znížením exhalátov a hlučnosti. Prispieva k celkovému skvalitneniu života a sociálnemu komfortu ľudí žijúcich v tejto mestskej časti. Jeho vybudovanie zlepšilo nielen bezpečnosť a plynulosť premávky, znížilo nehodovosť, ale výrazne sa podpísalo aj pod pokles tranzitnej dopravy po miestnych komunikáciách, ktoré neboli dimenzované na takúto dopravnú záťaž.

 

Oprava štartuje v auguste

Spustenie rekonštrukcie premostenia predpokladáme v mesiaci august. Rekonštrukčné práce si vyžiadajú úplnú uzáveru mostov, tzn. oba jazdné smery budú na šesť týždňov neprejazdné. Doprava bude presmerovaná na okolité komunikácie. Presný termín ako aj spôsob vedenia dopravy oznámime verejnosti ihneď po schválení prác príslušnými dotknutými orgánmi. Rekonštrukcia umožní využívanie pôvodne dočasného mosta aj naďalej.