Aktualizácia! Odpratali sme kamenivo z R2, prebieha stabilizácia zosuvných blokov

NDS od stredy večera zasahovala na úseku rýchlostnej cesty R2, ktorá ostala po zosuve kameniva neprejazdná.

V stredu vo večerných hodinách došlo k zosuvu kamenného útvaru nad rýchlostnou cestou R2 na úseku od Zvolena po Budču, zhruba v km 233,000. Zosuv zablokoval premávku v oboch smeroch. 

 

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest vo Zvolene v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Prezídia Policajného zboru v Banskej Bystrici ihneď zabezpečilo obchádzkové trasy a pristúpilo k riešeniu situácie. 

 

Okamžitý zásah

 

Pracovníci NDS ihneď, ako to bolo možné, pristúpili k odstráneniu popadaného kameniva z vozovky. Všetky kamene boli z komunikácie odstránené a zabezpečila sa oprava obrusnej vrstvy, ktorú padajúce kamenivo poškodilo. Odstránili sme aj stromový porast v okolí záchytných sietí.  

 

Úsek je neprejazdný

 

Momentálne prebieha stabilizácia zosuvných blokov tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť motoristov. 

 

Úsek je momentálne prejazdný v smere na Košice v jednom jazdnom pruhu.