Diaľničná patrola v tomto roku najazdila už viac ako milión kilometrov

Šestnásť áut Diaľničnej patroly najazdilo za prvých šesť mesiacov tohto roka 1 169 200 km. Najčastejšie zabezpečovali dopravu signalizačným vozíkom, a tým chránili vozidlá a ich posádky.

Len v tomto roku riešili posádky Diaľničnej patroly už 8 821 incidentov. Počas celého minulého roka to bolo približne 16 500 incidentov. Okrem zabezpečenia dopravy signalizačným vozíkom, pomáhali motoristom pri oprave vozidla či s jeho odťahom. Pomocnú ruku poskytli aj vodičom, ktorým na diaľnici či rýchlostnej ceste došli pohonné hmoty. Odviezli ich na najbližšiu čerpaciu stanicu, kde palivo doplnili a následne ich dopravili späť k vozidlu.

 

Aj toto je ich prácou 

 

Diaľničná patrola dohliada aj na bezpečnosť cestnej premávky napríklad tým, že odstraňuje nežiaduce prekážky z vozovky. Tento rok to zatiaľ boli najčastejšie veľké predmety ako pneumatiky, drevo, palety či uhynuté zvieratá. Pracovníci Patroly v rovnakom období dokonca museli usmerňovať 13 chodcov a cyklistov na diaľniciach a rýchlostných cestách a taktiež aj jedno vozidlo, ktoré zablúdilo do protismeru. 

 

Dôležité číslo

 

Národná diaľničná spoločnosť spustila službu Diaľničná patrola v apríli 2015. Odvtedy najazdili vozidlá Diaľničnej patroly už viac ako 4,8 milióna kilometrov. Patrola zasahuje na viac ako 700 km diaľnic a rýchlostných ciest a motoristi môžu o jej pomoc požiadať na telefónnom čísle 0800 100 007 alebo prostredníctvom aplikácie Pomoc na diaľnici. Službu Diaľničnej patroly majú motoristi v cene diaľničnej známky. 

 

Aké sú úlohy Diaľničnej patroly? 

 

Pomoc motoristom v núdzi

 

 • Poskytnutie pomoci pri výmene a dohustení kolesa
 • Poskytnutie adekvátnej pomoci pri potrebe doplnenia pohonných hmôt
 • Zabezpečenie odtiahnutia nepojazdného vozidla pri poruche
 • Poskytnutie informácií o odťahových službách
 • Poskytnutie informácií o najbližších auto/pneu servisoch
 • Zabezpečenie stojaceho vozidla zákrytom a dopravným značením vozidlom Diaľničnej patroly

 

Kontrola diaľnice

 

 • Kontrola odpočívadiel
 • Kontrola zjazdnosti v zimnom období
 • Kontrola snehových zábran v zimnom období
 • Kontrola bezpečnostných zariadení
 • Odstraňovanie cudzích predmetov tvoriacich prekážku na diaľnici
 • Kontrola dopravného značenia
 • Kontrola oplotenia
 • Kontrola svahov a vegetácie
 • Kontrola stavebného stavu vozovky a objektov 
 • Zabezpečenie vyčistenia miesta nehody od prevádzkových kvapalín