Maďarská diaľničná spoločnosť otvorila spojnicu rýchlostnej cesty M30 na hraniciach SR/MR.

Dnes maďarská strana otvorila krátky úsek rýchlostnej cesty M30 na slovenskej hranici s Maďarskom, ktorá sa napojí na našu R4-ku a významným spôsobom odľahčí dopravu na spoločných hraniciach.

Potreba stavby

 

S vybudovaním rýchlostnej cesty R4 (otvorenej v novembri 2013), ktorá sa nachádza v blízkosti štátnej hranice SR/MR úzko súvisí výstavba rýchlostnej cesty M30 na území Maďarska. Vybudovanie krátkeho úseku z maďarskej strany na našich spoločných hraniciach bolo potrebné z dôvodu prepojenia rýchlostných ciest - slovenskej R4 a maďarskej M30. Toto spojenie tak tvorí priamu, bezpečnú a kapacitne vyhovujúcu spojnicu medzinárodnej cesty, ktorá vedie z Košíc cez Maďarsko až do Splitu v Chorvátsku. V súčasnosti otvorený úsek rýchlostnej cesty odstráni i tvoriace sa kolóny na vstupe do Maďarska, ktoré vznikali v dôsledku váženia kamiónov na maďarskej strane.

 

Zrealizovali sme ...

 

Na základe potreby prepojenie rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou M30 boli vedené rokovania so zástupcami stavby M30, kde boli prijaté závery o vzájomnej spolupráci pri realizovaní oboch stavieb. Stavebné práce pozostávali z osadenia záchytných bezpečnostných zariadení, rozšírenia vozovky v mieste otáčania vozidiel údržby existujúcej R4 smerom na Slovensko. Súčasťou tohto rozšírenia je aj dobudovanie priepustu. Ďalej sme osadili potrebné dopravné značenia a dopravné zariadenia tak, aby bolo možné spustiť do prevádzky rýchlostnú cestu M30 a zároveň uzavrieť dočasnú vetvu, ktorá spája cestu I/17 s rýchlostnou cestou R4.  Celkové náklady NDS na realizáciu spojnice na spoločnej štátnej hranici s Maďarsko predstavujú 194,123€ bez DPH.