Most nad D1 je zbúraný. Odštartovali práce na rozširovaní diaľnice

Cestný most nad diaľnicou D1, ktorý spájal Ivanku pri Dunaji s Čiernou Vodou, bol počas nočných hodín odstránený. Národná diaľničná spoločnosť môže pristúpiť k realizácii ďalšej fázy v projekte rozšírenia D1 Bratislava – Triblavina a začať s budovaním nových náhradných vetiev.

Nové náhradné vetvy, budú najskôr slúžiť pri presmerovaní tranzitu počas dvíhania, modernizácie a rozširovania D1. Neskôr to budú plnohodnotné vyraďovacie vetvy z D1 na križovatku D1/D4. 

Demolácia mosta si vyžiadala úplnú uzáveru D1 od Vajnôr po Triblavinu. Doprava po diaľnici bola opätovne spustená v nedeľu napoludnie. Upozorňujeme motoristickú verejnosť, že z dôvodu stavebných prác na rozširovaní diaľnice boli zúžené jazdné pruhy a znížená maximálna povolená rýchlosť na 80 km/hod. V smere Bratislava – Žilina ide konkrétne o úseky medzi 13 a 16 kilometrom, v opačnom smere medzi 17 a 13 kilometrom diaľnice D1.

Demolačné práce začali 16. marca 2024 okolo polnoci, hodiny predtým boli vyčlenené na postupné uzatvárania diaľničného úseku, na rozmiestnenie 400 dopravných značiek, demontáž betónových a oceľových zvodidiel či rozprestretie geotextílie, ktorá chránila D1 pred prípadným poškodením pri búraní. Most na Triblavinskej ceste nad D1 z Čiernej Vody bol v havarijnom stave a neumožňoval rozšírenie telesa diaľnice D1. 

Po odstránení  mosta sa vybúraný materiál odviezol na triedičku, kde sa zrecykluje a nevhodné časti budú odvezené na skládku. Na mieste zbúraného mostu vybudujeme nový, v zmysle nových parametrov tak, aby sa už zohľadnila nová šírka diaľnice D1.

Rozšírenie diaľnice D1 Bratislava – Triblavina v dĺžke takmer 4,5 km, ktorej súčasťou je aj kľúčové prepojenie diaľnic D1 a D4 patrí medzi aktuálne najvýznamnejšie priority Národnej diaľničnej spoločnosti. Rozšírenie D1 je strategickou investíciou pre zvýšenie komfortu a bezpečnosti desiatok tisíc ľudí cestujúcich najmä z Bratislavy a do Bratislavy. Dokončenie križovatky zásadným spôsobom napomôže odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy.