Na D1 pri Považskej Bystrici obnovíme mostné závery

Národná diaľničná spoločnosť zabezpečí počas niekoľkotýždňových prác komplexnú výmenu mostných záverov na takmer pol kilometrovom moste na úseku diaľnice D1 pri Považskej Bystrici. Investícia do obnovy mostných záverov predstavuje 270-tisíc eur. V nasledujúcom období vymeníme mostné závery aj na ďalších úsekoch diaľničných mostov.

Mostné závery sú najdôležitejšou súčasťou mostov. Nachádzajú sa na začiatku a na konci mosta a umožňujú pozdĺžny pohyb nosnej konštrukcie mosta - slúžia na prevedenie dopravy cez dilatačnú škáru. Ak by sme mostné závery neobnovovali, v mieste poruchy by bolo potrebné dlhodobo znížiť rýchlosť, prejazd by bol nekomfortný, dochádzalo by k poškodeniu áut a v konečnom dôsledku by si neskoršia komplexná oprava mosta vypýtala vyššiu investíciu.

Počas spomínaných prác na považskej D1 sa zrežú asfaltobetónové vrstvy vozovky, demontujú zvodidlá, odstránia sa bočné oceľové časti mostného záveru, osadí sa nové oceľové lôžko, namontuje sa sekundárne odvodnenie, osadia sa  gumokovové moduly, dobetónujú sa vybúrané rímsy, opravia poškodené časti, položia sa nové asfaltové vrstvy a osadia sa krycie plechy na rímse mosta.

Práce prebehnú v dvoch etapách od 13.4.2024 (sobota) od 7:00 hod. do 3.6.2024 (pondelok) do 18:00 hod., v  km cca 161,200 – 163,000 v úseku diaľnice D1 na moste nad parkoviskom motocrossového areálu, v ľavom jazdnom páse (v smere zo Žiliny do Trenčína). Práce sú nastavené tak, aby doprava bola vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu a boli minimalizované dopravné kongescie.

Ktoré mosty najbližšie ešte opravíme?

Oprava a výmena mostných záverov je plánovaná aj na týchto úsekoch:

  • nad prístupovou komunikáciou a Lukavským potokom na D1
  • nad poľnou cestou a potokom Chocholnica na D1 
  • v križovatke Hronský Beňadik v ľavom jazdnom páse v smere do Bratislavy 
  • v Haniske v ľavom jazdnom páse v smere do Košíc 
  • na vetve križovatky Svrčinovec
  • na estakáde  pred Prístavným mostom na bratislavskej strane Dunaja

Prosíme, dbajte na bezpečnosť pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby boli obozretní, ohľaduplní a dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami. Najmä rešpektovali rýchlostne limity. Záleží ako na bezpečnosti motoristov, tak na bezpečnosti pracovníkov v teréne. Práve nepozornosť a nedodržiavanie zníženej rýchlosti sú najčastejšími príčinami neraz vážnych nehôd.