NDS opraví strategický most pri Zvolene

Jedna z najväčších tohtoročných investícií do rekonštrukcie mostov smeruje k Zvolenu. NDS tento mesiac spúšťa opravu mosta Pustý hrad pred vstupom do Zvolena. Viac ako sedemsto metrový most na ceste prvej triedy (I/16) sa po rokoch dočká zásadnej opravy. Motoristi v regióne získajú most s novou vozovkou, ktorý ich prevedie nad železnicou či riekami Hron a Slatina. Opravné práce si vyžiadajú aj dočasné dopravné obmedzenia.

Most Pustý hrad prvýkrát od svojho vzniku prechádza zásadnou opravou. Most bude očistený až na nosnú konštrukciu. Následne prebehne jej sanácia, výmena odvodňovacieho a izolačného systému, zrealizujú sa nové rímsy, vozovka, zábradlie a nakoniec sa osadia nové zvodidlá. Práce plánuje NDS spustiť už v polovici mája 2024, v závislosti od klimatických podmienok. Celková oprava potrvá niekoľko mesiacov a predstavuje investíciu 3,75 milióna eur. 

Hlavným dôvodom celkovej opravy je nevyhovujúci technický stav. Ten sa v prípade mosta Pustý hrad prejavuje predovšetkým opakujúcimi sa trhlinami a nerovnosťami na vozovke, čo má vplyv aj na bezpečnosť premávky. 

Poškodená izolácia mosta zase umožňuje prenikať vode až na nosnú konštrukciu, čo spôsobuje jej lokálnu degradáciu. Taktiež je nevyhnutné vymeniť zvodidlá a zábradlie, ktoré sú zničené koróziou. 

Prostredníctvom včasných opráv dokáže NDS predísť havarijným stavom, teda úplným odstaveniam mostov. Takýto scenár by bol dopravnou katastrofou pre celé širšie okolie Zvolena. 

Národná diaľničná spoločnosť nastavila plán prác tak, aby počas opravy mosta bola doprava zachovaná. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. Vďaka tomu bude možné prostredníctvom dočasných semaforov premávku presmerovať vždy na tú stranu mosta, na ktorej práce neprebiehajú. Dĺžka trvania červenej a zelenej bude upravovaná na základe aktuálnej dopravnej situácie.

Pre minimalizovanie zdržania počas opravy mosta sú navrhnuté aj alternatívne trasy, no výlučne pre osobné automobily. Vodiči cestujúci z R1 od Budče v smere na Lučenec a Krupinu môžu využiť alternatívnu trasu po ceste I/66 pri Veľkej Stráži prejsť na cesty III/2453 a III/2452 (obchádzková trasa vedená cez mesto). Taktiež túto trasu môžu využiť motoristi smerujúci od Banskej Bystrice v smere do Lučenca. Oprava mosta Pustý hrad patrí medzi najväčšie investície do bezpečnosti dopravy na slovenských mostoch v roku 2024.