NDS podpísala zmluvu o financovaní diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité z eurofondov

Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na projekt D3 Svrčinovec – Skalité, 2. fáza z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) pred niekoľkými dňami podpísali zástupcovia NDS a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Podmienkou podpisu zmluvy pri tzv. veľkých projektoch nad 75 mil. eur je získanie nezávislého hodnotenia kvality (IQR). Tento certifikát od technických poradcov Európskej komisie (JASPERS) zásadne skracuje schvaľovací proces v Bruseli.

V aktuálnom programovom období 2014 – 2020 ide o tretí veľký projekt Národnej diaľničnej spoločnosti, pri ktorom sa predpokladá, že bude schválený Európskou komisiou.  

 

Pred ním to boli úseky D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno.

Na stavbu Svrčinovec - Skalité by Európska komisia mala prispieť sumou 130,8 miliónov eur,  zdroje Slovenskej republiky by mali dosiahnuť výšku 23 miliónov eur.   

 

Líder v čerpaní a zazmluvňovaní eurofondov

 

Národná diaľničná spoločnosť patrí k lídrom čerpania a zazmluvňovania eurofondových diaľničných projektov. Aktuálne má NDS zakontrahovaných 46 percent (600 mil. eur)  z celkovej alokovanej čiastky kohézneho fondu (1 309 mil. eur) a čerpanie financií je na úrovni 28 percent (360 mil. eur). Úspešnosť v čerpaní a zazmluvňovaní eurofondov Národnou diaľničnou spoločnosťou svedčí o vysokej kvalite a transparentnosti predkladaných projektov, ktoré prechádzajú prísnou kontrolou orgánmi Európskej únie.

 

Ďalšími projektmi vo vysokom štádiu rozpracovania žiadostí z Kohézneho fondu v rámci OP II sú úseky D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, 2.fáza  a D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, na ktorý bol v júli 2016 Európskou komisiou odsúhlasený príspevok z tzv. nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility) vo výške 74 mil. eur.