NDS vyhlásila prvú súťaž na križovanie D4/D1

NDS vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Pôjde o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá umožní koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu.

Predpokladaná hodnota zákazky dosahuje 6,14 milióna eur. Lehota výstavby sa predpokladá na 150 až 210 dní od podpisu zmluvy podľa ponuky víťazného uchádzača. 

Verejné obstarávanie sa vypisuje s obchodnými podmienkami Žltého FIDIC-u a na základe multikriteriálneho hodnotenia ponúk. Spolu sa bude hodnotiť osem kritérií a to cena,  kvalita tímu odborníkov, náklady na prevádzku, lehota obmedzení na diaľnici, lehota výstavby, lehota projektovej dokumentácie, kľúčové strojné vybavenie a hodnotenie technológie výstavby.

Výstavba bude prebiehať počas plnej prevádzky D1, dvakrát počas leta 2020 dôjde ku krátkodobým obmedzeniam, kedy bude doprava na D1 vedená v rozsahu dva plus dva pruhy. S výnimkou týchto dvoch krátkodobých obmedzení zostane doprava na vjazde a výjazde z Bratislavy zachovaná v aktuálnom stave tri plus tri pruhy. Skutočnosť, že ide o priestorovo a časovo dve naväzujúce samostatné stavby dvoch investorov (NDS a Koncesionár D4/R7), kladie vysoké nároky na koordináciu postupu prác.

Po tejto súťaži budú nasledovať ďalšie verejné obstarávania na časti križovatky D4/D1 respektíve na samotné rozšírenie diaľnice D1 v úseku Bratislava – Triblavina. Diaľnica D1 sa počas rozširovania na plnohodnotné štyri pruhy bude zdvíhať, doprava počas výstavby bude vedená po vetvách križovatky D4/D1, ktorú stavia koncesionár.