Práce na úseku pri Mýtnej odhalili muníciu z druhej svetovej vojny

Minister dopravy Árpád Érsek spoločne s generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti Jánom Ďurišinom skontrolovali priebeh prác na úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Aktuálne na stavbe prebieha pyrotechnický prieskum. Dôvodom je objavenie nevybuchnutej munície z druhej svetovej vojny - puškového granátu. 

Okrem pyrotechnického prieskumu sa na stavbe realizujú preložky inžinierskych sietí, práce na cestnom telese hlavnej trasy - realizácia násypu či úprava podložia, na mostných objektoch prebieha špeciálne zakladanie, realizácia základových pätiek a pilierov. 

 

V najbližších týždňoch a mesiacoch bude zhotoviteľ stavby pracovať na cestnom telese hlavnej trasy, na mostoch, zárubných a oporných múroch aj na preložkách objektov - silnoprúdovom vedení vysokého napätia a plynovodov. 

 

O úseku

 

Rýchlostná cesta R2 začína v dočasnom prepojení R2 s cestou I/16 v podobe stykovej križovatky pred obcou Mýtna. Medzi obcami Mýtna a Divín sa v trase R2 nachádza mimoúrovňová križovatka Mýtna, ktorá po dobudovaní rýchlostnej cesty R2 v úseku Kriváň – Mýtna (úsek vedený Pilianskou dolinou v súbehu s Krivánskym potokom) bude jediným dopravným uzlom medzi MÚK Mýtna a výhľadovej MÚK Tomášovce. Koniec úseku je situovaný vo výhľadovej MÚK Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek R2 Tomášovce - Ožďany. Výhľadová MÚK Tomášovce je v súčasnosti navrhnutá na dočasné riešenie zabezpečujúce napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/16 pri obci Tomášovce. 

 

Dĺžka úseku:  13 500 m

Počet mostných objektov:  11 

Dĺžka mostných objektov:  1 660 m

Počet križovatiek:  3 z toho 2 dočasné napojenia

Počet protihlukových stien:  6

Dĺžka protihlukových stien:  3 866m

 

Stavbu realizuje Združenie Metrostav a.s., HOCHTIEF SK s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s za zmluvnú cenu 127 705 627,71 eur bez DPH. Výstavba úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce je financovaná zo štátneho rozpočtu a vodičom bude úsek slúžiť v auguste 2021

 

Dopravný komfort pre juh stredného Slovenska

 

NDS aktuálne podpísala zmluvu so zhotoviteľom predchádzajúceho úseku R2 Kriváň - Mýtna, ten bude vodičom slúžiť od roku 2024.  Motoristi tak po dobudovaní rýchlostnej cesty medzi Kriváňom a Tomášovcami získajú súvislé diaľničné spojenie medzi Bratislavou a Lučencom s výnimkou úseku Zvolen, západ – Zvolen, východ. Úsek od Kriváňa po Tomášovce prispeje k významnému predĺženiu súvislej siete rýchlostných ciest predovšetkým v smere na východ od Zvolena v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko. Vodiči tak budú mať po dobudovaní k dispozícii ďalších takmer 23 km rýchlostnej cesty. Ďalšie nové úseky rýchlostnej cesty R2 pribudnú v najbližších rokoch, keďže v súťaži na zhotoviteľa stavebných prác sú diela R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška a R2 Košické Oľšany – Košice, Šaca.