Pre košickú R2 sme zabezpečili financovanie z eurofondov

Národná diaľničná spoločnosť dnes podpísala s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. II. úsek.  Na realizáciu R2 nám budú poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške takmer 140,5 milióna eur.

Celková suma určená pre projekt novej R2 je bezmála 165,3 milióna eur. Zo zdrojov EÚ pôjde 140,5 milióna eur, zvyšných 24,8 milióna eur predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Získané prostriedky budú  použité napríklad na stavebné práce, nákup pozemkov a revitalizáciu mokradí Valaliky.

 

Rýchlostná cesta R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (I. a II. úsek) vytvorí po uvedení do prevádzky spolu s diaľnicou D1 juhovýchodný obchvat mesta Košice. Zabezpečí napojenie na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 Košice - Milhosť. Odľahčí mesto Košice o tranzitnú dopravu, prinesie vyšší komfort z jazdy, zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť premávky. Zároveň zníži nehodovosť a zlepší kvalitu životného prostredia.