Prvý polrok 2019 potvrdil číslami rastový trend predaja známok

Za prvý polrok 2019 sa predalo spolu viac ako 2,5 mil. kusov diaľničných známok, čo znamená nárast o 3,58% oproti rovnakému sledovanému obdobiu z minulého roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške viac ako 59 mil. € bez DPH.

 

10-dňové známky stabilne vedú

V predaji vedú 10-dňové elektronické diaľničné známky (eDZ) s viac ako 1 185 tis. predanými kusmi, za nimi sú ročné známky (vyše 1 125 tis. kusov) a nakoniec 30-dňové známky (takmer 212 tis. kusov).

Ešte sa letné dovolenkové obdobie poriadne nerozbehlo, a už v prvom polroku si významnú časť z celkového balíka predaných eDZ 1 032 tisíc známok zakúpili zahraniční vodiči, čo je z hľadiska príjmov 22,5%.

Kontrola známky pred cestou na dovolenku

Najviac známok sa štandardne predalo v mesiaci január. Tento vývoj sa pravidelne opakuje od začiatku predaja diaľničných známok vplyvom pravidelnej novej emisie ročných diaľničných známok a rovnako aj vplyvom zimného dovolenkového obdobia. Ďalší nárast sa očakáva v čase letných prázdnin a to najmä pri predaji krátkodobých, najmä 10-dňových známok. Preto upozorňujeme motoristov, aby si na svojom vozidle skontrolovali platnosť elektronickej diaľničnej známky ešte pred cestou na letnú dovolenku .

 

Formy predaja

V prvom polroku dominuje predaju medzi motoristami stále nákup elektronickej diaľničnej známky na obchodných miestach (1 475 tis. ks), za ním nasleduje nákup eDZ cez web (spolu 947 936 ks). Takýto spôsob predaja eDZ tvorí 96%. Ostatný percentuálny podiel tvoria predaj cez mobilnú aplikáciu a mýtomaty.