Prvý zimný zásah na diaľnici

Prvé prízemné mrazy preverili pripravenosť zimných mechanizmov Národnej diaľničnej spoločnosti. Na rýchlostnej ceste R2 v úseku Mýtna – Tomášovce bol zrealizovaný prvý zásah zimnej údržby. Počas neho bol sypačmi vykonaný posyp a spotrebovali sme 2,7 t posypovej soli. Mechanizmy zimnej údržby zasahovali aj na ceste I/16 v úseku Turňa nad Bodvou – Hrhov, kde sme spotrebovali 0,8 t posypovej soli.

Na zabezpečenie zjazdnosti, pluhovania a posypu diaľnic a rýchlostných ciest máme k dispozícii 168 sypačov, 6 nákladných vozidiel, 14 nákladných vozidiel s pluhom, 13 traktorov s radlicou, 2 traktory so sypačom, 19 snehových fréz, 21 univerzálnych nosičov náradia, 41 nakladačov, traktobager a multikar sypač a pluh, čo celkovo tvorí 286 strojov. Pripravených máme viac ako 31 000 ton posypového materiálu. Na zimnú pohotovosť je vyčlenených 705 zamestnancov, z toho 103 dispečerov zimnej údržby, 15 vedúcich stredísk a 587 ostatných zamestnancov. 

Do zimnej služby bude v priebehu nasledujúcich mesiacov nasadených 20 nových sypačov v rámci celého Slovenska.


Udržiavame 1 200 km

Národná diaľničná spoločnosť zabezpečuje výkon zimnej údržby na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy v nasledovnom členení:

  • Diaľnice.........................................................      514,15 km
  • Rýchlostné cesty.........................................        228,58 km
  •  Vybrané cesty I. triedy...............................         144,02 km
  • Privádzače, odpočívadlá a parkoviská.....              80,79  km
  • Križovatky....................................................        223,58 km

 

Kedy nepredbiehať sypače? Zopakujme si pravidlá

Keď svetelná signalizácia ukazuje smerovú šípku, je možné bezpečne predchádzať posypové vozidlo v smere šípky. Na svetelnej signalizácii máme svetelné kríže, ktoré znamenajú zákaz predchádzania. Vodiči si neuvedomujú, že pri jazde posypových vozidiel v tandeme vzniká snehová koľaj, kde je veľmi jednoduché dostať šmyk. Ak na ceste vidíme sypač so zdvihnutou radlicou, môžeme ho opäť bezpečne predchádzať v smere šípky. Naši kolegovia prosia všetkých motoristov, aby dodržiavali bezpečný odstup a dodržiavali svetelnú signalizáciu na vozidlách.