Spustili sme súťaž na zhotoviteľa Zeleného mosta

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa Zeleného mosta vo Svrčinovci. Ponuky uchádzačov budeme hodnotiť podľa 6 kritérií. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 17,8 milióna eur.

Dať možnosť voľne žijúcim zvieratám na Kysuciach bezpečne prekonať cestu na ich migračnej trase - to bude úlohou Zeleného mosta. Ekodukt bude situovaný v údolí Šlahorovho potoka, medzi kruhovou križovatkou Svrčinovec a odbočkou na miestnu komunikáciu. Predpokladáme, že jeho výstavba bude v trvaní zhruba jeden a pol roka. Potreba zrealizovať ekodukt súvisí so zásahom diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité do nadregionálneho biokoridoru.

 

 

Multikriteriálne hodnotenie súťažiacich

Vo verejnej súťaži budeme hodnotiť kritériá ako navrhovaná celková cena (váha 40%), kvalita tímu odborníkov (váha 15%), náklady na prevádzku (váha 10%), obmedzenie prevádzky (váha 10%), lehota výstavby (váha 15%) a čas vypracovania projektovej dokumentácie (váha 10%). Projekt sa bude realizovať v podmienkach Žltého FIDIC-u.

 

Výstavba ekoduktu sa stala aj podmienkou schválenia nenávratného finančného príspevku zo strany Európskej komisie. V prípade, ak by sa ekodukt nerealizoval, bolo by Slovensko povinné vrátiť nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 285,2 mil. eur. Projekt bude rozdelený na dva celky, a to ekodukt nad cestou I/11ekodukt nad železničnou traťou. Šírka prechodu bude 80 m.

 

Zelené mosty chránia zver a zvyšujú bezpečnosť motoristov

Ekodukt na D3 rozšíri skupinu doterajších troch zelených mostov. Prvým ekomostom je Lučivná na diaľnici D1 Važec – Mengusovce, postavený v roku 2009, druhým je most na D1 Mengusovce – Jánovce. Tretí je pri Moravskom svätom Jáne na diaľnici D2, vybudovaný v roku 2016 v rámci medzinárodného projektu Alpsko-Karpatského biokoridoru podporeného Európskou úniou. Vďaka týmto trom ekoduktom na D1 a D2 sa znížil úhyn zveri o 11,4%.