Štartuje výstavba R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa

Minister dopravy Jozef Ráž, generálny riaditeľ NDS Filip Macháček, predstavitelia banskobystrického regiónu a zhotoviteľov dnes poklepali základný kameň úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa. Nový úsek vyrieši kapacitný problém cesty I. triedy a kritický stav mostov.

Poklepaním základného kameňa v Slovenskej Ľupči dnes symbolicky odštartovali práce na dlho očakávanom úseku R1. Rýchlostná cesta po svojom spojazdnení zásadným spôsobom napomôže v riešení komplikovanej dopravnej situácie v ranných a poobedných špičkách pri vstupe do Banskej Bystrice zo smeru od Brezna. V rámci úseku R1 sa vybuduje okrem iného aj nový most ponad železničnú trať. Súčasťou stavby je preložka cesty I. triedy a moderný most cez rieku Hron. 

R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa predstavuje viac ako trojkilometrový úsek. Celkovo zahŕňa päť mostných objektov. V rámci výstavby sa vybuduje aj potrebná mimoúrovňová križovatka Šalková. Nová trasa sa zo západnej strany prepojí s predchádzajúcim úsekom rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – severný obchvat. Tým sa po sprejazdnení úseku zvýši ako komfort, bezpečnosť osobnej aj tranzitnej dopravy.

Vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa úseku uspelo Združenie Doprastav, a.s. – Metrostav DS a.s. Celkové náklady na I. etapu predstavujú približne 87 miliónov eur. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.