Stavebné práce na oravskej R3 napredujú

Výstavba obchvatu Tvrdošína beží naplno na celom úseku. Stavba sa buduje v zložitom geologickom prostredí strmých svahov.

Práce postupujú vo vysokom tempe

Na oboch koncoch stavby sme už zrealizovali prístupy, vrátane provizórneho premostenia rieky Orava. So zemnými prácami a budovaním násypov sa už začalo aj na hlavnej trase R3. Aktuálne sa už realizuje špeciálne zakladanie 7 mostov, z celkovo 10. Ukončené sú preložky vodovodov, vysokotlakových plynovodov ako aj telekomunikačných káblových vedení. Na stavbe pracuje v týchto časoch 110 pracovníkov. Hotovú R3 by mal zhotoviteľ odovzdať v roku 2023.

 

Po podpise zmluvy na výstavbu úseku R3 Tvrdošín – Nižná prebiehal na stavbe pyrotechnický prieskum, archeologický výskum, vytýčenie stavby, výruby drevín, odhumusovanie, doplňujúci geotechnický prieskum a príprava zariadení staveniska. V rámci pyrotechnického prieskumu sme preskúmali celé stavenisko, trvalé aj dočasné zábery pozemkov. Objavili sme niekoľko nálezov munície z obdobia 2. svetovej vojny, ktoré boli odborne zlikvidované za účasti polície. Išlo napríklad o delostrelecký granát, delostreleckú mínu či pancierovú päsť. Počas archeologického prieskumu neboli nájdené žiadne artefakty.

 

R3 eliminuje negatíva, prináša benefity

Nový 5,6 km úsek obchvatu Tvrdošína odľahčí mesto od tranzitnej dopravy, zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Znížením hluku, prašnosti a vibrácií zlepší životné podmienky miestnym obyvateľom. Motoristom prinesie skrátenie času jazdy a úsporu pohonných hmôt.

stavebné práce na R3stavebné práce na R3stavebné práce na R3