Stavenisko R2 Kriváň - Mýtna ukrýva množstvo munície

Doteraz sme v rámci pyrotechnického prieskumu prekontrolovali približne 500 000 m2 terénu (70 %) v rôznych častiach úseku. Objavili a identifikovali sme vysoký počet nálezov častí, úlomkov a iných zložiek už vybuchnutej munície (nábojnice, časti delostreleckých a mínometných projektilov). Opodstatnenosť pyrotechnického prieskumu potvrdilo najmä viacero nálezov ostrej, nevybuchnutej munície. 

Objavili sme 41 kusov nevystrelených guľometných nábojov kalibru 7,62 mm, jeden kus nevybuchnutého protitankového projektilu kalibru 45 mm do sovietskeho protitankového kanónu, dva kusy nevybuchnutých 75 mm delostreleckých projektilov používaných pri protitankových kanónoch nemeckej armády a 1 kus nevybuchnutého delostreleckého projektilu ráže 80 mm pravdepodobne nemeckého alebo rumunského pôvodu. Ide o muníciu používanú vo všetkých typoch delostrelectva - protitankové, protilietadlové, kanóny, húfnice. Vzhľadom na značné skorodovanie nie vždy vieme presne určiť krajinu pôvodu.

 

Nálezy svedčiace o urputnosti bojov

Obzvlášť extrémne nebezpečná nevybuchnutá munícia bola objavená na jar tohto roka. Bol ňou 100 mm delostrelecký projektil nemeckého alebo ruského pôvodu o hmotnosti približne 16 kg. Tento šrapnelový projektil s časovým zapaľovačom, ktorý po určenom čase inicioval výbuch a explodoval ešte pred dopadom na zemský povrch, sa využíval v bojoch proti pechote. Po explózii sa na obrovskej ploche rozletelo veľké množstvo malých guľôčok, ktoré ničili a zabíjali všetko v ich dosahu v okruhu až 400 metrov. Vzhľadom na kaliber ráže 100 mm sa jedná o najväčší projektil svojho určenia používaný počas bojov na území Slovenska.

 

Pri každom náleze nevybuchnutej munície kontaktujeme Policajný zbor (PZ) SR, ktorý na miesto nálezu vysiela hliadku a pyrotechnikov. Tí po obhliadke odkrytého nálezu následne muníciu odoberú a odvezú na bezpečné zneškodnenie. K nálezom neobsahujúcim výbušnú zložku pyrotechnikov PZ SR nevoláme a s nájdenými zvyškami nakladáme ako s kovovým odpadom.

 

Archeologický, inžiniersko-geologický a aktuálne pyrotechnický prieskum realizujeme v rámci prípravných prác výstavby rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna. S vyhľadávaním nevybuchnutej munície sme začali v júli minulého roka. Nedeštruktívnou metódou, ručným detektorom, preskúmame celú plochu staveniska, t. j. trvalého aj dočasného záberu.

 

Očakávame stavebné povolenie

Stavbu R2 Kriváň - Mýtna realizujeme podľa zmluvných podmienok žltého FIDIC-u. Zhotoviteľ úseku sa doteraz sústredil najmä na prípravné práce a projektovanie rýchlostnej cesty. Zriadené boli pomocné stavebné dvory, vytýčené inžinierske siete a vybudované prístupové cesty potrebné na sprístupnenie lesných porastov určených na výrub. Realizovaný bol geotechnický monitoring, archeologický prieskum a rozšírenie cesty prvej triedy I/16 v mieste plánovaných prístupov na stavenisko. V zmysle právoplatných povolení orgánov štátnej správy vykonávame aj nevyhnutný výrub lesných a mimolesných drevín. V súčasnosti je podaná žiadosť na vydanie stavebného povolenia a zároveň sa projektuje realizačná dokumentácia stavby. Stavebné práce rozbehneme po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

 

Technicky náročný úsek s dominantou estakády

Začiatok trasy nadväzuje na prevádzkovaný úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napája na rozostavaný úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby. Motoristi po dostavbe získajú bezpečné diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec. Moderná, kapacitne vyhovujúca štvorprúdovka prevezme tranzitnú dopravu z okolitých obcí a odľahčí aj cestu prvej triedy.