Tento rok opravíme takmer desiatku diaľničných mostov

V roku 2023 plánuje Národná diaľničná spoločnosť komplexne opraviť takmer desiatku mostov v jej správe, predpokladané náklady odhadujeme na zhruba 21 miliónov eur.

Národná diaľničná spoločnosť v úvode roka 2023 vyhlási postupne verejné obstarávania na opravu mostov naprieč celým Slovenskom. Všetky verejné obstarávania na opravu mostov sú nastavené na multikriteriálne hodnotenie. Okrem ceny diela bude kritériom aj dĺžka lehoty opravy mosta, čím chceme docieliť čo najkratšie obmedzenie dopravy.

 

Ktoré mosty máme v pláne opraviť?

Najrozsiahlejšou opravou prejde most na ceste I/16 vo Zvolene pri Pustom Hrade s dĺžkou 719,0 m. Medzi najvýznamnejšie opravy, ktoré pripravujeme, patrí oprava estakády na Záhorí pri Sekuliach na diaľnici D2. Chystáme sa opraviť aj most v mimoúrovňovej križovatke D1 a R1 pri Trnave či most na liptovskej D1 pri Východnej.

 

Čo všetko sa na mostoch bude opravovať?

Oprava mostov bude spočívať prevažne vo výmene mostného zvršku. Počas nej sa obnoví vozovka, vymenia sa mostné závery, opravia sa rímsy, zvodidlá, zábradlia a takisto aj odvodňovací systém. Opravou zároveň dochádza k sanácii podhľadov nosnej konštrukcie a spodnej stavby.  Pri niektorých z mostov pristúpime aj k výmene ložísk.

 

Reflektujeme na nárast cien stavebných materiálov

Vo verejných obstarávaniach bude zapracovaná aj fakturačná indexácia, ktorá sa riadi metodickým pokynom Ministerstva dopravy SR. Jej zmyslom je umožnenie včasnej reakcie v prípade nárastu cien niektorých stavebných komodít.

 

Fotografia je ilustračná z opravy mosta Lamač.