Tunel Horelica slúži motoristom 15 rokov

Tunel Horelica s dĺžkou 600 metrov bol slávnostne sprístupnený verejnosti prestrihnutím pásky 29.10.2004 ako súčasť úseku cesty I. triedy Oščadnica – Čadca, Bukov. Jeho výstavba bola realizovaná na etapy, začiatok zachádza do rokov 1996 až 1997. Na bezpečnú premávku v tuneli dohliadajú kolegovia zo Strediska správy a údržby v Čadci. Okrem neho dohliadajú aj na bezpečnosť v tuneloch Svrčinovec a Poľana.

Tunelom prejde denne 15 tisíc vozidiel

Tunel Horelica je jednorúrový tunel s dvomi jazdnými pruhmi pre obojsmernú dopravu a zvýšeným peším chodníkom po oboch stranách. Výnimočnosťou v rámci Slovenska je šírka vozovky medzi okrajmi chodníkov 9 metrov (tunel Horelica je najširší tunel). Vlani bola priemerná denná intenzita dopravy 15 000 vozidiel, podiel nákladnej dopravy je na úrovni 32 percent.

 

Horelica v novom šate

V rámci vybavenia pre šírenie núdzových a bezpečnostných informácií je v tuneli rozhlas, 10 SOS kabín a 8 protipožiarnych výklenkov s hydrantmi. O vetranie sa v prípade zadymenia starajú dve dvojice axiálnych prúdových ventilátorov. Tunel je vybavený štandardným technologickým vybavením, ktoré sa nám v roku 2018 podarilo zmodernizovať a doplniť:

 

 • vymenili sme reproduktory na oboch portáloch tunela
 • doplnili sme reproduktory v únikovej štôlni
 • uložili sa nové káble
 • upravilo sa zapojenie v rozvádzačoch
 • tunelový rozhlas sa rekonfiguroval
 • doplnilo sa ovládanie z centrálneho riadiaceho systému
 • demontovali sme jestvujúce označenie nechránených únikových ciest
 • demontovali sme svietidlá požiarneho núdzového osvetlenia
 • vykonala sa sanácia otvorov po svietidlách
 • namontovali sme nové osvetlenie požiarneho núdzového osvetlenia
 • osadili sme trvalo presvetlenú značku Úniková cesta
 • doplnilo sa osvetlenie nášľapných plôch núdzových východov
 • upravil sa centrálny riadiaci systém

Diaľničný obchvat Čadce odstráni uzatváranie tunela

Za tunelom Horelica v smere k hraniciam s Českou a Poľskou republikou je vo výstavbe úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Po jeho dostavbe sa výrazne zlepší dopravná situácia v regióne, najmä vo Svrčinovci, Čiernom, Skalitom a v samotnom meste Čadca. Tranzitná doprava sa dostane na diaľnicu a dnes časté, priebežné uzatváranie tunela Horelica by malo byť minulosťou. 

Loď v tuneli a nehody pre nedodržanie pravidiel

Tunel je špecifický, uzatvorený priestor a je preto mimoriadne dôležité zvýšiť pozornosť pri prejazde. Mnoho dopravných kolízií v tuneli Horelica vzniklo z dôvodu, že motoristi nedodržiavali bezpečný odstup, predbiehali ostatné vozidlá alebo nerešpektovali červenú na semafore pred tunelom. Tunel Horelica však poslúžil aj pri prevážaní nadrozmerného nákladu ako električiek či lodí. Zablúdili nám sem však aj podgurážení chodci.