Tunel Ovčiarsko otestoval akcieschopnosť všetkých zložiek

V diaľničnom tuneli Ovčiarsko, ktorý je súčasťou D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, sa stala dopravná nehoda autobusu a osobných vozidiel. Na mieste je veľké množstvo ťažko zranených osôb. K tunelu Ovčiarsko vyrážajú zhruba tri desiatky hasičov zo Žiliny a Bytče.

Tento príbeh, našťastie, nenapísal sám život. Išlo o simulovanú udalosť zameranú na odstránenie zdravotných následkov hromadného nešťastia, konkrétne dopravnej nehody autobusu. Aby sme obmedzili dopravu v čo najnižšej miere, na precvičenie súčinnosti základných zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS) a Národnej diaľničnej spoločnosti sme využili uzáveru tunela počas jeho pravidelnej jarnej údržby. 

Prevencia a povinnosť zároveň

Cvičenie preverilo pripravenosť, schopnosti a súčinnosť všetkých zúčastnených strán. Operátor tunela identifikoval vzniknutú udalosť cez kamerový systém, aktivoval všetky bezpečnostné systémy tunela a oznámil vzniknutú udalosť na Koordinačné stredisko IZS. Na miesto udalosti boli následne vyslaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Zároveň pomáhali vykonávať záchranu osôb, ktorým prítomné posádky Záchrannej zdravotnej služby poskytovali prvú pomoc. O zabezpečenie plynulosti cestnej premávky sa priamo na mieste postarali hliadky Policajného zboru.

Zorganizovať taktické cvičenie raz za štyri roky je povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia vlády a európskej smernice. Pomôže nám preveriť technické a technologické časti tunela, funkčnosť rádiového a telefonického spojenia či vodné zdroje na mieste cvičenia. 

Technologické vybavenie tunela Ovčiarsko

Má dve tunelové rúry, každú s dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere. Ľavá (severná) tunelová rúra je dlhá 2 360 m, pravá (južná) 2 367 m. Tunel je vybavený prúdovými ventilátormi a zavodneným požiarnym vodovom. Potrubie v tuneli je chránené proti zamrznutiu vody vyhrievacím káblom. Zdroj vody zabezpečuje automatická tlaková stanica požiarneho vodovodu. Vo výbave tunela nechýba osvetlenie, SOS kabíny, rozhlas, monitorovacie systémy a havarijná nádrž na západnom portáli na zber úniku nebezpečnej látky. Chránená úniková cesta má päť priečnych priechodných prepojení s miestnosťou pre technológiu. Tri priečne prepojenia sú prejazdné pre hasičské a záchranné jednotky.