Veľký míľnik pre východné Slovensko. Spúšťame stavbu obchvatu Košíc

Metropolu východného Slovenska obídete naokolo už v roku 2025. Výstavbu môže s nami exkluzívne po prvýkrát odklepnúť aj verejnosť!

Základný kameň mimoriadne dôležitej stavby pre východné Slovensko, rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany poklepeme už 25. apríla. Po prvýkrát v histórii budú mať možnosť slávnostne odklepnúť výstavbu aj bežní ľudia, fanúšikovia diaľnic. Stačí jeden klik na www.kosicenaokolo.sk. Za účelom transparentného informovania širokej verejnosti o progrese stavby košickej R2 sme vytvorili túto špeciálnu webstránku. Najčerstvejšie správy, rozhovory, fotografie a videá zo stavby umiestňujeme na jednom mieste – www.kosicenaokolo.sk. Pre zapojenie do súťaže o poklepanie základného kameňa postačí registrácia na odber newslettera, pričom treba zakliknúť checkboxy s textami "Súhlasim s pravidlami ochrany osobných údajov" a "Oboznámil som sa s podmiekami súťaže."

 

Košická R2 začína v križovatke Košice – Juh napojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 a končí napojením na v súčasnosti budovanú R2 v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík, ktorá sa napája na D1 Budimír – Bidovce. Dĺžka rýchlostnej cesty R2 je 14,261 km. Mimoúrovňová križovatka Košice – Juh je navrhovaná na etapovitú výstavbu. V rámci tejto stavby dôjde k dobudovaniu čiastočne vybudovanej križovatky, ktorá existuje v rámci úseku rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť.

 

Celý úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (I. aj II. úsek) je na komunikačný systém napojený v piatich mimoúrovňových križovatkách, a to Ludvíkov Dvor, Haniska, Košice – Juh, Krásna a Hrašovík.

 

Čo sa týka procesu výstavby, začali sme vytýčením obvodu staveniska, vrátane inžinierskych sietí. Potom sa upravia plochy stavebných dvorov, pripraví sa stavenisko, zrealizuje sa výrub stromov, odlesnenie, odstránenie ornice a mačiny a zdemolujú sa spevnené plochy a oplotenie. Následne preložíme existujúce inžinierske siete a pustíme sa do zemných prác. Na rade bude stavba mostov a vyriešenie príslušenstva a vybavenia objektov komunikácií ako odvodnenie, verejné osvetlenie či protihlukové steny. Na záver osadíme portály dopravného značenia, natiahneme vrstvu vozovky, namontujeme informačný systém a dopravné značenie, dokončíme vegetačné úpravy a zrekultivujeme okolité prostredie.