Za prvé tri mesiace tohto roka NDS predala viac ako 1,2 milióna diaľničných známok

Od začiatku roka 2024 Národná diaľničná spoločnosť úspešne prevzala kontrolu nad predajom diaľničných známok. Spravuje online predaj a niekoľko stoviek predajných miest. Za prvé tri mesiace roka 2024 predala prostredníctvom týchto kanálov 1 241 091 kusov elektronických diaľničných známok (eDZ), čo predstavuje nárast o takmer desať percent oproti prvému štvrťroku 2023.

Kým počas prvých troch mesiacov roku 2023 Národná diaľničná spoločnosť predala vyše 1,1 milióna kusov eDZ, za prvé tri mesiace tohto roka je to vyše 1,2 milióna kusov eDZ, čo predstavuje nárast o približne 104-tisíc. Príjem z úhrady eDZ dosiahol 36,3 milióna eur, čo je takmer o 7 percent viac oproti prvému štvrťroku 2023. Nárast predaja sa javí aj v štruktúre podľa krajiny registrácie pri všetkých sledovaných krajinách (napr. Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko). Celkovo pre zahraničné vozidlá bolo za uvedené obdobie zakúpených vyše 500-tisíc kusov eDZ, čo predstavuje 40 percent z predaja.

Približne 84 percent všetkých známok bolo uhradených bezhotovostne, čo predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu 2023.  Elektronicky cez web www.eznamka.sk a mobilnú aplikáciu eznamka bolo predaných 72 % eDZ z celkového objemu predaja. Portál eznamka.sk je zároveň jedinou oficiálnou webovou stránkou, ktorá slúži na predaj eDZ, kde nefigurujú žiadne poplatky navyše, iba základne stanovená cena.

10-dňová diaľničná známka dominuje

Za prvý kvartál sa najviac predávala 10-dňová diaľničná známka - predalo sa jej takmer 570-tisíc kusov. Za ňou nasledovala 365-dňová (315-tisíc ks), ročná (273-tisíc ks) a 30-dňová eDZ (83-tisíc ks). Na tržbách mala najväčší podiel 365-dňová eDZ (15,8 milióna €), čo predstavuje 43 percent celkového príjmu z diaľničných známok za dané obdobie.

Falošné správy nepochádzajú od diaľničiarov

Za posledné mesiace sa začali šíriť podvodné správy, ktoré informujú napr. o nevyplatených faktúrach, nezaplatených pokutách, prípadne o doplatkoch za diaľničnú známku. Ich odosielateľom nie je Národná diaľničná spoločnosť a portál eznamka.sk. Tá posiela oficiálne SMS len v troch prípadoch, podaní žiadosti napríklad o opravu, pri zakúpení diaľničnej známky a pred vypršaním platnosti diaľničnej známky. Tieto správy nikdy neobsahujú link na webstránku.