D1 Turany - Hubová, projektová príprava II. fáza

 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D1 Turany – Hubová, projektová príprava II. fáza

Miesto realizácie projektu: 
Žilinský kraj, na rozhraní okresov Martin, Dolný Kubín a Ružomberok 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
5 520 419,17 €

 

Opis projektu: 

Cieľom projektu je zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť na potrebný progres pri následnej  realizácii  úseku diaľnice D1 Turany – Hubová. 

Úsek D1 Turany - Hubová je kľúčový pre dobudovanie celistvého diaľničného ťahu D1, ktorý tvorí hlavnú cestnú os v smere západ - východ. Projekt nadväzuje na diaľničné stavby D1 Dubná Skala – Turany na západnej strane a D1 Hubová – Ivachnová na východnej strane.

Plánovaný úsek D1 Turany – Hubová v dĺžke 13,5 kilometra je posledným nerozostavaným úsekom budúcej diaľnice medzi Bratislavou a Košicami, ktorý chýba pre skompletizovanie celého hlavného dopravného a urbanistického koridoru v osi Bratislava – Trnava – Prešov – Košice ako súčasť vetvy „A“  transeurópskeho dopravného koridoru č. 5.  Súčasťou stavby budú dva tunely – Korbeľka (5 851 metrov) a Havran (2 898 metrov).  

Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu, keďže prepája dôležité oblasti Slovenska od Bratislavy cez celé údolie Váhu do oblasti Vysokých Tatier a cez Prešov a Košice po najvýchodnejšie časti Slovenska.

 

Situácia projektu

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk