Diaľničná sieť

Celá sieť diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky so všetkými jej súčasťami podľa aktuálneho stavu.

Mapa diaľničnej siete znázorňuje úseky diaľnic a rýchlostných ciest realizované
Národnou diaľničnou spoločnosťou a projekty verejno-súkromného partnerstva (projekty PPP).  

 

Mapa siete_web_23jan23