KRIVÁŇ - MÝTNA

Motoristi po dostavbe získajú bezpečné diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec s výnimkou úseku Zvolen, západ – Zvolen, východ. Moderná, kapacitne vyhovujúca štvorprúdovka prevezme tranzitnú dopravu z okolitých obcí a odľahčí aj cestu prvej triedy. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria.

CONSTRUCTION DATA

Construction length: 9104 m

Financing: štátny rozpočet

Contractor: Doprastav a.s., Strabag s.r.o., Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s.

0f3006c9277502fcfc93cfcb211a8d9ed2c90d75 
 

R2 Kriváň - Mýtna

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 233 832 735,20 €

 

SITUÁCIA STAVBY

 

R2 krivan_mytna1 
 

POPIS STAVBY


Začiatok trasy nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby.