V prevádzke

PREŠOV – SEVERNÝ OBCHVAT, I. ETAPA

R4

PREŠOV – SEVERNÝ OBCHVAT, I. ETAPA

Stavba v prevadzke

D/R

Stavba v prevadzke