Hubová - Ivachnová

Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke 14,92 kilometra, ktorá vytvorí obchvat mesta Ružomberok, sa po dobudovaní napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Motoristom ušetrí diaľnica, ktorej súčasťou je aj tunel Čebrať, až 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.

CONSTRUCTION DATA

Construction length: 14920 m

Financing: fondy EÚ a štátny rozpočet

Contractor: OHL ŽS, a.s., Váhostav – SK, a.s.

D1 Hubová - Ivachnová

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 288 790 981,21 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

www.mindop.sk

www.eufondy.sk

 

SITUÁCIA STAVBY

 

Mapa_D1_Hubová_Ivachnová_1 
 

POPIS STAVBY


Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný predchádzajúci úsek D1 Turany – Hubová v smere na Martin. Nový úsek diaľnice D1 začína mimoúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej budú oba úseky diaľnice napojené na jestvujúcu cestu I/18. Trasa križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a obcou Hrboltová, za ktorou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať a pred mimoúrovňovou križovatkou Likavka vychádza z tunela. Odtiaľ pokračuje pod hradom Likavka, severným obchvatom obcí Martinček a Lisková a opätovne križuje rieku Váh. Po viac ako pätnásti kilometroch sa nový úsek diaľnice na svojom konci plynule napojí na sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 do Prešova.