Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI, A.S.