Výberové konanie na generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

 

pondelok 08. apríla 2024

Predstavenstvo  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B (ďalej len „spoločnosť“).

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Vyhlásenie výberového konania

Zásady výberového konania na generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.