Potrebujete pomoc?

Na tejto stránke Vás budeme sprevádzať cestou podania otázky, podnetu, dopytu alebo sťažnosti.

1. KONTAKTNÝ FORMULÁR


Dovoľujeme si Vás zdvorilo informovať, že emailové konto otazka@ndsas.sk a webový kontaktný formulár neslúži na podávanie opakovaných sťažností. Každý prijatý podnet je automaticky postúpený na preriešenie.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

 

ADRESA
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovensko

TELEFÓN
+421 2 583 11 111

 

2. PODANIE STAŽNOSTI


Vzhľadom na systém evidovania žiadostí/sťažností máte na výber z 2 (dvoch) možností:

A. Listinná zásielka
zaslaná na adresu Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

B. Elektronická zásielka
zaslaná do elektronickej podateľne na portáli slovensko.sk

Na spracovanie žiadosti/stažnosti nám vyplýva zo zákona odpovedať do 30 dní.

 

3. TELEFONICKÝ KONTAKT


+421 2 583 11 111

v pracovných dňoch.

 

Dovoľujeme si Vás zdvorilo informovať, že emailové konto otazka@ndsas.sk  a webový kontaktný formulár neslúži na podávanie opakovaných sťažností. Každý prijatý podnet je automaticky postúpený na preriešenie.  

Adresa

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14 
841 04 Bratislava 
Slovensko

Telefón

+421 2 583 11 111

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy a Terms of Service apply.

Vzhľadom na systém evidovania žiadostí/sťažností máte na výber z 2 (dvoch) možností:

 

A. Listinná zásielka  
zaslaná na adresu Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

B. Elektronická zásielka  
zaslaná do elektronickej podateľne na portáli slovensko.sk

 

Na spracovanie žiadosti/sťažnosti nám vyplýva zo zákona odpovedať do 30 dní.  

+421 2 583 11 111

v pracovných dňoch.