Legendárna Tatra do každého počasia

Značka Tatra vyvinula jedinečný koncept stroja, ktorý prežil generácie. Jeho výkon, sila a operatívnosť presvedčujú o kvalite aj po rokoch.

UDS 114 je samohybný hydraulicky ovládaný univerzálny dokončovací zemný stroj v prevedení na automobilovom podvozku Tatra T-815, ktorý zaručuje stroju dokonalú mobilnosť na cestách i v teréne. Charakteristickým znakom Tatry je chrbticový rám, ktorý tvoria viaceré moduly. Sú navrhnuté tak, aby sa z nich dal zložiť akýkoľvek typ podvozku. Vzduchové chladenie ventilátorom je pre automobily Tatra rovnako typické ako koncepcia chrbticového rámu. Vzduchové chladenie má výhodu v jednoduchšej konštrukcii motora, kedy sa nepoužíva rozvod chladiacej kvapaliny, vodného čerpadla a chladiča, a tým odpadajú aj problémy s prípadnou netesnosťou systému a zjednodušuje sa údržba. Nevýhodou je naopak vyššia hlučnosť, veľkosť motora a veľký výkon potrebný na chod ventilátorov.  

Prídavný diel

 

Nie často využívanou, ale nenahraditeľnou pomôckou k tomuto vozidlu je šípový pluh SŠP-1001, ktorý slúži k premiesťovaniu snehu z povrchu vozovky a prerážaniu snehových závejov do výšky 1 m. V našom trnavskom stredisku údržby sa UDS 114 využíva k zimnej údržbe zahrnutej v operačnom pláne zimnej údržby s dvoma variantmi pluhov. Vozidlo je nasadzované výhradne v kalamitných situáciách, s ktorými si už neporadia klasické pluhy diaľničného typu používané na údržbu vozovky. Pri tejto činnosti je veľkou výhodou kombinácia celkovej hmotnosti vozidla 25 t a výkon motora. Použitím tak ťažkej techniky pri včasnom zásahu sa nemusia nasadzovať snehové frézy, ktorých pracovná rýchlosť je do 5 km/hod. Takáto pracovná rýchlosť pri tvorbe snehových závejov je nevyhovujúca pre opätovné vytvorenie prekážky.  

Interiér Tatry

 

Spoločnosť Tatra vznikla v roku 1850 v Kopřivnici (Nesselsdorf) ako malá rodinná firma založená Ignácom Schustalom. Náplňou firmy bola sprvu výroba kočiarov a bričiek. Ťažisko produkcie sa neskôr presunulo do výroby železničných prípojných a motorových vozidiel. Prvé vagóny boli vyrobené v roku 1882. V krátkej dobe sa začalo aj s automobilovou výrobou.V roku 1897 prvý osobný automobil „Präsident“, v roku 1898 prvý nákladný automobil s nosnosťou 2,5t. Za zmenou pôvodného názvu automobilky Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft boli testy brzdovej sústavy vozidla NW U v roku 1919 v Tatrách. Po zdolaní náročnej trasy zo Štrby do Tatranskej Lomnice, bolo rozhodnuté o premenovaní firmy na Tatra a vozidla na Tatra 10.