Mýty o elektronickom mýtnom systéme

Často sa nás verejnosť pýta, ako bude fungovať mýto od 1.1.2023. Ide o komplikovaný systém a komplikované témy sú často sprevádzané nekorektnými informáciami. Prečítajte si naše vysvetlenie k najčastejším mýtom o mýte, ktoré vo verejnom priestore aktuálne zaznievajú.

Od 1.1.2023 možno nebudeme vedieť vyberať mýto

 

Táto informácia je zavádzajúca. Rokujeme so spoločnosťou SkyToll o spôsobe postupného vypnutia ich služby. Od decembra tiež plánujeme spustiť živú prevádzku EETS poskytovateľov, čo znamená, že tí, ktorí prešli testovacou fázou, už budú môcť uzatvárať kontrakty so svojimi klientmi – dopravcami.

 

Už sme za mýtny systém zaplatili, mali by sme ho previesť do majetku štátu, bolo by to výhodné

 

Pojem „výhodné“ je v tomto prípade veľmi relatívny. Systém SkyToll má vyše 10 rokov, bol síce v čase zrodu priekopníkom, v súčasnosti však už nie je inovatívny. Ak by sme previedli celý systém do rúk štátu, disponovali by sme napríklad 500.000 zastaranými OBU jednotkami, ktoré by sme nemali ako využiť.

 

Ak to nejde inak, mali by sme sa prevodom zaoberať súdnou cestou

 

Ak by sme si boli uplatnili opciu na prevod mýtneho systému do rúk NDS, zaviazali by sme sa k tomu, že ako SkyToll, tak aj NDS urobíme všetko pre to, aby systém výberu mýta fungoval súčasným spôsobom dovtedy, kým prevod nezrealizujeme. V prípade súdnej cesty by to mohlo trvať aj roky.

 

Mýtny systém zaplatíme dvakrát, prešvihli sme termín

 

Nedá sa celý systém rokovaní a potenciálnych dohôd zjednodušiť na „mýtny systém zaplatíme dvakrát“. Starý mýtny systém zanikne a vznikne nový – inovatívnejší a aj s doplnkom vo forme medzinárodného mýta (vďaka EETS poskytovateľom). 

 

NDS nevyužije možnosť získať systém od SkyToll do vlastníctva

 

Toto tvrdenie je iba polopravdou. Využijeme prevod tej časti firmy SkyToll, ktorá pre nás dáva zmysel – a tým sú mýtne brány ako celok, tzv. enforcement. Hovoríme teda o softvéri, hardvéri a personálnych kapacitách. S firmou SkyToll už nejaký čas rokujeme o podmienkach prevodu enforcementu do vlastníctva NDS.

 

Mýto zostáva v tieni Skytollu ďalší rok

 

Dôležité pre nás aj pre dopravcov je to, že nedôjde k anarchii a nenastane obdobie, počas ktorého by jednoducho nebolo ako vyberať mýto. So SkyToll sa dohodneme na postupnom vypnutí – najskôr vypneme poskytovanie nových SkyToll OBU jednotiek, popritom bude pomerne veľký časový priestor na to, aby si zákazníci SkyToll dohodli kontrakty s EETS poskytovateľmi alebo s budúcim národným poskytovateľom. Nejde teda o cielené umelé predlžovanie pôsobenia firmy SkyToll, ale o uľahčenie situácie všetkým dopravcom aj štátu.

 

Finálny zoznam EETS poskytovateľov je už známy

 

Finálny zoznam EETS poskytovateľov neexistuje a nikdy ani nebude existovať – možnosť vstupu na slovenský mýtny trh nebude mať časové ohraničenie. Ide o otvorený trh, do ktorého budú mať prístup všetci EETS poskytovatelia, ktorí splnia technické podmienky, a ktorí budú mať záujem o slovenský trh.

 

SkyToll sa prevteľuje do nového mýtneho systému, väčšina klientov prejde k ITIS Holding

 

ITIS Holding je jedným zo šiestich EETS poskytovateľov, ktorí zatiaľ prejavili záujem o poskytovanie tejto služby na Slovensku. Dopravcovia si môžu ľubovoľne vybrať, s ktorým z EETS poskytovateľov uzavrú kontrakt – najlogickejšie je pre nich prejsť k tomu poskytovateľovi, ktorý je etablovaný v tých krajinách, cez alebo do ktorých cestuje. Pravdou je, že dopravcom nezáleží na tom, cez koho budú platiť mýto – dôležité je, že to bude fungovať.

 

Mýtny systém je výhodný len pre privátneho partnera, nie pre štát

 

Toto tvrdenie je úplne nepravdivé. Zapojenie sa do systému EETS prinesie výhody štátu aj dopravcom. Dopravcovia si budú môcť voľne vybrať poskytovateľa služby, nebude ich nič obmedzovať na hraniciach – prejdú jednou OBE jednotkou naprieč všetkými krajinami, kde pôsobí ich EETS poskytovateľ. Štátu sa výrazne znížia náklady, ktoré vynakladá na províziu pre výbercu mýta, EETS poskytovatelia dostanú fixnú províziu v jednotkách percent, kým SkyToll dostával províziu v desiatkach percent.

 

Bude v tom zmätok, dopravcovia sa budú musieť zo dňa na deň adaptovať, vybaviť novú jednotku

 

Nepravdivá informácia. Práve tejto situácii sa chceme vyhnúť. Dopravcovia budú mať veľa času na to, aby si vybrali, či chcú uzavrieť zmluvu s niektorým z EETS poskytovateľov alebo  budúcim národným poskytovateľom.

 

Národný poskytovateľ je zbytočný, veď budeme mať EETS

 

Národný poskytovateľ je „must have“, štát je totiž povinný zabezpečiť výber mýta na celom území Slovenskej republiky. Nie každá časť Slovenska je pritom pre EETS poskytovateľov ekonomicky zaujímavá. A takisto nie každý dopravca vykonáva cesty do zahraničia – im postačuje aj OBU jednotka od národného poskytovateľa mýtnych služieb. A ešte k tomu – ak by sme nemali národného poskytovateľa, EETS provideri by mohli tlačiť na zvýšenie provízie.