Stavebné práce v zime – ako prebiehajú zemné práce a čo znamená chlad pre asfalt?

Ako ste sa mohli dočítať v predošlej časti nášho blogu o tom, ako prebiehajú stavebné práce v zimnom období, k jednotlivým bežným prácam na stavbách pristupujeme obozretnejšie a dôslednejšie dozeráme na technológiu vykonávania prác. Netýka sa to len betonáže, ale napríklad aj zemných prác či pokládky asfaltových zmesí. Prečítajte si o tom viac.

Zemné práce

Pri teplotách nižších než - 2 °C zhotovujeme násypy len zo sypaniny z tvrdých skalných hornín. Hrúbka vrstvy môže byť maximálne pol metra a zhutňovanie okrajov zemného telesa zintenzívňujeme na dvojnásobok. Ďalším opatrením je okamžité rozhrnutie a zhutnenie navezeného materiálu, aby nedošlo k jeho zamrznutiu a k vytvoreniu hrúd pred zhutnením. Navážaná sypanina tiež musí byť uložená na predchádzajúcu vrstvu zbavenú snehu a ľadu. Potom sa znovu zhutňuje vibračnou technikou. Dávame si tiež veľký pozor na to, aby sa násypy nezhotovovali zo zmrznutej zeminy a na zamrznutom podloží. Takisto sa násypy nesmú realizovať pri mrznúcom daždi, snežení ani pri teplotách vzduchu nižších ako - 2 °C.


Asfalt

Asfaltové zmesi na zhotovenie asfaltových vrstiev nekladieme za dažďa alebo ak je na podkladovej vrstve súvislý vodný film, sneh či zvyšky ľadu. Horná podkladová vrstva a ložná vrstva môžu byť rozprestierané aj na mierne zavlhnutý povrch pri teplote vzduchu najmenej + 3 °C, pričom priemerná teplota vzduchu za posledných 24 hodín nesmie klesnúť pod bod mrazu. Pri použití modifikovaných asfaltov musí byť teplota vzduchu aspoň + 5 °C, pričom priemerná teplota za posledných 24 hodín nesmie klesnúť pod + 3 °C. Obrusná vrstva sa môže položiť len na suchý povrch ložnej vrstvy. Teplota vzduchu pri kladení nesmie byť nižšia ako + 7 °C, pričom priemerná teplota vzduchu za posledných 24 hodín nesmie klesnúť pod + 5 °C.  

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako prebiehajú práce súvisiace s betonážou počas zimného obdobia, prečítajte si predošlú časť blogu tu: https://www.ndsas.sk/i-love-dialnica/blog/zaujimavost-zima-stavby-nebrzdi-pri-betonazi-nam-pomahaju-specialne-opatrenia