Kysucká D3 je o krok bližšie k realizácii

Národná diaľničná spoločnosť predstavila dotknutej verejnosti záverečnú správu EIA k pripravovanému úseku D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. Úsek dlhý viac ako 11 kilometrov zásadným spôsobom pomôže regiónu. Zároveň sa pripravovaný úsek vyznačuje maximálnym dôrazom na citlivý prístup k životnému prostrediu.

V Kysuckom Novom Meste prebehlo verejné prerokovania záverečnej správy EIA k projektu Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. Dotknutej verejnosti Národná diaľničná spoločnosť predstavila spôsob zapracovania pripomienok dotknutých subjektov a verejnosti k výstavbe úseku, vrátane vibračnej štúdie, hlukovej štúdie či emisnej štúdie. Ďalej výsledky inventarizácie biotopov alebo posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy. 

Pre Národnú diaľničnú spoločnosť je kysucká D3 jeden z najdôležitejších projektov. Vyvíja maximálne úsilie, aby sa urýchlili prípravné práce a bolo možné vyhlásiť verejné obstarávanie na samotnú realizáciu úseku.

V rámci citlivého prístupu k životnému prostrediu sú súčasťou projektu protihlukové steny v celkovej dĺžke 18,5 kilometra. Pre zmiernenie dopadov na migráciu zveri je plánovaný okrem iného nový ekodukt, úpravy mostných objektov a suchá cesta pre vydru riečnu. Projekt kladie dôraz aj na začlenenie diaľnice do krajiny pomocou zelených prvkov. A ráta s monitoringom napríklad hluku, ovzdušia, prírody pred výstavbou, počas výstavby a následnej prevádzky. 

Pripravovaný úsek má celkovú dĺžku 11,2 kilometra. Začne napojením na križovatku Žilina Brodno, pokračovať bude po Kysuckú bránu, prejde ponad železničnú trať Žilina – Čadca pri obci Oškerda prejde cez rieku Kysuce. Ďalej križuje cestu  III/2053 Povina – Kysucké Nové Mesto, Podhájsky potok a pokračuje až na koniec úseku. 

Plánovaná doba výstavby predstavuje približne tri roky, samotný začiatok stavebných prác závisí od povoľovacích procesov a verejného obstarávania.