NDS od nového roka preberá plne pod kontrolu predaj diaľničných známok

Od nového roka už spoločnosť SkyToll nebude sprostredkovateľom predaja eznámok na Slovensku. Zmena prevádzkovateľa sa nedotkne komfortu vodičov pri kupovaní diaľničnej známky. Prevzatie časti podniku je prvým krokom k znižovaniu nákladov na predaj eznámky. Ušetrené financie následne bude možné investovať do skvalitňovania slovenských diaľnic a rýchlostných ciest.

Národná diaľničná spoločnosť preberá časť podniku SkyToll, ktorá sa venuje predaju eznámok. Za sprostredkovanie doteraz NDS ročne platila spoločnosti SkyToll v priemere 4 milióny eur. 

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v decembri ohodnotil časť preberanú časť podniku až na 2,15 milióna eur. Cenu za prevzatie časti SkyToll sa podarilo zásadne znížiť. NDS nakoniec prevezme celú časť podniku za 990 tisíc eur. 

Prevzatie časti podniku je len prvým krokom k ďalšiemu zefektívňovaniu predaja eznámok. V dohľadnej dobe NDS plánuje prechod na služby Štátnej pokladnice, čím by sa znížili bankové poplatky a zvažuje využitie ďalších štátnych kapacít. Samotná prevzatie časti podniku sa vodičov žiadnym spôsobom nedotkne.