Unikátna mostná stavba na R2 naberá do dĺžky

Práce na najdlhšej slovenskej estakáde, ktorá je súčasťou stavby R2 Kriváň – Mýtna, pokračujú v tempe. Vysunuli sme dilatačný celok dĺžky 35 metrov, pričom tentoraz sme časť budúceho mosta vysúvali v 2% klesaní. Pevnosť betónu sme dosiahli primiešaním zimných prísad a na stavbe je konštrukcia pred a po betonáži chránená vykurovaním. Estakáda, ktorá je dominantou stavby, bude merať 4 374 metrov. Celý úsek R2 bude mať dĺžku 9 km.

Stavebné práce pokročili aj na ostatných objektoch. Na zvyšných mostoch sa položili tyčové prefabrikáty, realizuje sa debnenie, viažu sa armatúry, betónujú sa vonkajšie a vnútorné rímsy. Na oporných a zárubných múroch sa realizujú monolitické rímsy. 

Výstavba estakády počíta s „brzdením“

V prvej etape prebiehal výsuv jednotlivých segmentov dominanty úseku od pomyselného stredu mosta na smer do Zvolena v 2% stúpaní, teraz vysúvame dilatačné celky v opačnom smere a v 2% klesaní. Mostní experti museli tomuto faktu prispôsobiť spôsob a techniku stavby:

  • Brzdenie segmentu: Na pilieri boli vybudované železobetónové brzdné bločky. O tieto bločky sú ukotvené 4 duté valce s celkovou brzdnou kapacitou 3 000kN , ktoré pomocou predpínacích tyčí, ukotvených v spodnej doske segmentu, zabraňujú nekontrolovateľnému pohybu segmentu smerom dole
  • Ťahanie segmentu: Namontovali sa ťažné laná, pomocou ktorých cez napínacie zariadenie bol vysúvaný segment postupne ťahaný z výrobne.
  • Fixný bod: Aby po skončení výsuvu bolo možné deaktivovať brzdné tyče a pokračovať v realizácii ďalšieho segmentu, bolo potrebné ešte na pomocnom pilieri vytvoriť pevný bod. V tomto bode sme nosnú konštrukciu zdvihli a klzné platne na výsuvných ložiskách zamenili za protišmykové podložky.

Pri tomto postupe, ťahanie a pribrzďovanie vysúvanej časti mosta, prebiehajú práce rýchlosťou 2,5 – 3 m/hod. Nosná konštrukcia sa vysúva v združenom priereze, čo znamená, že každý zo segmentov sa vysúva v plnej šírke mostu, teda 27,5 m. 

O R2 Kriváň - Mýtna

Začiatok úseku R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na úsek R2 Pstruša – Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého odovzdanie motoristom sa uskutočnilo v decembri minulého roka. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria. Motoristi po dostavbe získajú bezpečné diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec. Moderná štvorprúdovka odľahčí okolité obce i cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy.