V roku 2018 sa predalo takmer o 160 tisíc známok viac ako v predchádzajúcom roku

Príjem z predaja elektronických diaľničných známok narástol za 12 mesiacov roka 2018 medziročne oproti roku 2017 o 5,06 % a už v novembri predaj dosiahol hodnoty celkového príjmu z roka 2017 (72,6 mil. € bez DPH).

Spolu tak predaj v minulom roku predstavuje tieto čísla – takmer 4,46 mil. celkovo predaných kusov elektronických diaľničných známok (eDZ), za ktoré Národná diaľničná spoločnosť získala viac ako 76,3 mil.€ bez DPH.

 

Príjmu z predaju dominujú ročné eDZ

 

Podľa grafu najväčší príjem bol opäť z ročných diaľničných známok. S výškou takmer 46,47 mil. € bez DPH tvorili až 61 % celkového príjmu z predaja. Najsilnejšími mesiacmi v príjme boli pritom tradične január a čiastočne aj február 2018 s hodnotou spolu 38,75 mil. eur bez DPH, čo tesne presahuje polovicu príjmu za celý rok 2018.

 

Predaj eDZ podľa typu

 

Ak porovnáme počet kusov predaných eDZ podľa typu známky, stále vedú ako každý rok 10 dňové eDZ s takmer 2,74 mil. predaných kusov, čo je až 62 % celkového predaja. Ich číslo rastie aj vďaka zahraničným dovolenkárom, pretože o tento typ diaľničnej známky majú motoristi záujem predovšetkým počas letných prázdnin, kedy ich predaj kulminuje spolu s 30-dňovými známkami. Oba typy eDZ majú spolu príjem za júl 4,37 a za august 4,02 mil.€ bez DPH. Za posledné štyri mesiace roka 2018 ich kumulatívny mesačný predaj síce klesol na polovicu, no stále boli lídrom predaja podľa typu eDZ.

 

Formy predaja

 

Motoristi stále najviac využívajú nákup elektronickej diaľničnej známky na obchodných miestach, doposiaľ sa tam predalo 63 % všetkých predaných kusov eDZ. Internetovým predajom bolo realizovaných približne 33% eDZ. Zvyšné 4% známok sa predali cez mýtomaty a mobilnú aplikáciu.