Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.06.2024 2224006323 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 42,985,71
14.06.2024 2224006361 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 690,25
13.06.2024 3024000447 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 1,48
13.06.2024 3024000449 Pokuta za podanie DDP DPH za september 2020 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 21,40
13.06.2024 3024000450 Pokuta za podanie DDP DPH za december 2020 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 26,30
13.06.2024 3024000451 Pokuta za podanie DDP DPH za december 2021 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 61,20
13.06.2024 3024000452 Pokuta Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00
13.06.2024 5024000360 ochrana zdravia pri práci 4500238967 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 36,00
13.06.2024 2224006273 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 53,574,17
13.06.2024 2224006292 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,857,19