Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.01.2012 vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia pre akciu \"Zabezpečenie vypracovania projektov dopravného značenia pre výkon kontroly v dohľade nad cestnou premávkou na diaľnicicach a rýchlostných cestách\" Ing. Marcel Tichý, Varín, 42058414 2,873,00
02.01.2012 aktualizácia havarijného plánu pre stredisko SSÚD Trnava Ing. Janka Lugošová, Vinné, 34564446 850,00
02.01.2012 oprava poškodeného el. rozvádzača na OP PIešťany ZEDOKA, s.r.o., Matúškovo, 36274909 8,632,57
02.01.2012 oprava a výmena el. rozvádzača v križovatke Trnava ZEDOKA, s.r.o., Matúškovo, 36274909 3,435,70
02.01.2012 vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia pre akciu \"Označenie výškového obmedzenia mostných objektov na diaľnici D2 (aj v súvisiacich križovatkách, v ktorých začína úsek, na ktorom sa predmetný mostný objekt nachádza)\" Ing. Marcel Tichý, Varín, 42058414 1,749,40
02.01.2012 oprava a údržba hydrantu a filtrov v ČOV na stredisku SSÚR Košice, výmena sprchovacích závesov v sprchách vodičov GEOVING s.r.o., Košice, 45482888 621,30
02.01.2012 úprava odvodnenia časti areálu za deiňou v SSÚR Košice GEOVRT s.r.o., Košice, 36201511 5,930,00
02.01.2012 pohonné hmoty SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 55,69
02.01.2012 technická kontrola, osvedčenie o technickej kontrole, kontrolná nálepka STK MOLDAVA, s.r.o., Čečejovce, 36202487 10,25
02.01.2012 pracovné oblečenie, obuv CANIS SLOVAKIA, s.r.o., Košice, 36431168 533,60