Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.01.2012 majetkoprávna príprava a vysporiadanie stavby \"D1 Dubná Skala - Turany\" GEO-NET, s.r.o., Martin, 36424706 428,74
13.01.2012 majetkoprávna príprava a vysporiadanie stavby \"D1 Dubná Skala - Turany\" GEO-Net, s.r.o., Martin, 36424706 287,91
13.01.2012 prevádzkovanie rádiového zariadenia Telekomunikačný úrad SR, Bratislava, 30844355 2,300,30
13.01.2012 prevádzkovanie rádiového zariadenia Telekomunikačný úrad SR, Bratislava, 30844355 3,067,10
13.01.2012 elektrická energia ZSE Energia, a.s., Bratislava, 36677281 1,396,53
13.01.2012 elektrická energia ZSE Energia, a.s., Bratislava, 36677281 1,593,78
13.01.2012 elektrická energia ZSE Energia, a.s. Bratislava, 36677281 1,878,53
13.01.2012 elektrická energia ZSE Energia, a.s., Bratislava, 36677281 8,547,83
13.01.2012 elektrická energia ZSE Energia, a.s. Bratislava, 36677281 974,44
13.01.2012 elektrická energia ZSE Energia, a.s. Bratislava, 36677281 189,38