Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.02.2012 FV1 1210086 pneumatiky 4500012017 Pavol Chmela - PNEU, 203, 900 67 Láb 34391100 819,00
03.02.2012 FV1 1210085 pneumatiky 4500012016 Pavol Chmela - PNEU, 203, 900 67 Láb 34391100 507,00
03.02.2012 BA120075 potraviny MIKO KÁVA, s.r.o., Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237 21,00
03.02.2012 9200046111 poskytovanie služby pri ochran majetku 46/2011 4500012353 Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 00735841 49,00
03.02.2012 112003559 pohonné hmoty 56320110191 4500011819 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 3,422,00
03.02.2012 112003560 pohonné hmoty 4500012005 Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 18,966,00
03.02.2012 12003 asanačné práce VETERINA s.r.o., Nám. kozmonautov 5, 040 12 Košice 36726095 1,260,00
03.02.2012 120002 strážna služba 4500012354 SBS ALARMEX s.r.o., Južná trieda 2/B, 040 01 Košice 36722766 2,968,00
03.02.2012 2012/0059 spojovací matieriál 4500012352 VT HADICE & PLAST s.r.o., Stavbárov 1, 071 01 Michalovce 36574791 258,00
03.02.2012 212010 pripojenie mob. jednotky, pripojenie centrály 4230/543/2006, 4230/000/1508/2007 NOWIRE s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava V. 35975750 217,00