Betón z pohľadu kontrolórov kvality – najdôležitejšia je pevnosť a odolnosť proti soli

Na všetkých našich stavbách existuje veľké množstvo konštrukcií či stavebných objektov, ktoré sa nezaobídu bez použitia betónu - je to jednoznačne základná stavebná látka pri budovaní ciest a mostov. Betón má na našich úsekoch vo výstavbe rôzne účely využitia – okrem ciest sa z neho stavajú napríklad piliere mostov, základy protihlukových stien alebo múry. Účel použitia je dôležitý pri vyhodnocovaní parametrov, ktoré získajú testami naši laboranti v akreditovanom skúšobnom laboratóriu Národnej diaľničnej spoločnosti. Laboranti NDS  sa zhodujú, že najdôležitejším faktorom je pevnosť betónu, a teda jeho odolnosť proti záťaži a odolnosť povrchu betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok.

Aká je cesta betónovej vzorky zo stavby do laboratória

Betón sa na stavbe odoberie do foriem s rozmermi 150x150 milimetrov. Forma sa predtým musí natrieť zvnútra odformovacím olejom, aby sme betónovú kocku vedeli dostať von. Na testovanie potrebujeme tri vzorky, pričom po odobratí sa telesá  ponechajú vo forme najmenej 16 hodín, nie však dlhšie ako 3 dni. Treba ich chrániť pred nárazom, vibráciami a vysušením. Na stavbe sa odobraté vzorky kladú do termoboxov - vzhľadom na zimné a letné opatrenia.

 

Po príchode vzoriek do laboratória sa zaevidujú a ak nie sú odformované, prúdom vody sa vytlačia z plastovej formy. V kadi sa betón ošetruje 28 dní pri 100-percentnej vlhkosti, čiže kocky sú zaliate vodou. Po 28 dňoch laboranti kocky z kade vyberú a nechajú schnúť približne hodinu, aby boli pripravené na skúšku pevnosti betónu v tlaku.

 

Priebeh skúšky pevnosti betónu v tlaku

Pri každom stavebnom objekte, na ktorý je betón použitý, je určená minimálna záťaž, ktorú musí napríklad pilier mosta či samotná cesta zniesť. Preto je mimoriadne dôležitou skúškou práve test pevnosti betónu v tlaku. Slúži na to špeciálny prístroj, ktorý imituje postupné a rovnomerné zaťažovanie betónu. Do tohto prístroja sa vloží suchá betónová kocka, na ktorú začne pôsobiť tlak, ktorý sa pravidelne a systematicky zvyšuje. Až kým betónová kocka nepraskne. Prístroj automaticky zastaví zvyšovanie záťaže a vyhodnotí parametre, koľko tlaku kocka vydržala. Pokiaľ sú veličiny nevyhovujúce, betón nie je vhodný na účel, na ktorý bol použitý.

 

Ďalším krokom je test odolnosti proti pôsobeniu soli

Ako sme už spomenuli, betón má viacúčelové využitie. Skúška odolnosti proti soli má najväčší zmysel pri konštrukciách, ktoré sú počas zimy v kontakte s posypovou soľou. Aby sme zistili, ako sa bude betón správať pri posype, vzorky namáčame do trojpercentného roztoku chloridu sodného, čiže do slanej vody. Postup je takýto:

  • Betónové kocky sa po 28 dňoch ošetrovania vyberú z kade a počas troch dní sa na nich vykonávajú nátery vrstiev vodného skla (aby sa vplyv roztoku soli skúmal iba na vrchnej ploche kocky).
  • Potom sa vykoná skúška nasiakavosti betónu (nechá sa nasiaknuť vodou).
  • Vrchné hrany sa oblepia páskou a kocka sa vloží do nádoby so soľným roztokom.
  • Takto ošetrené vzorky betónu sa vložia do prístroja, v ktorom sa mení teplota v 45-minútových cykloch v rozmedzí od -15 °C do +15 °C. Prístroj takto imituje správanie sa počasia a kolísanie teplôt v zimnom období.
  • Po ukončení skúšky sa kocka vyberie, opláchne sa prúdom vody, pričom odpad zachytíme do misky.
  • Túto misku s odpadom dáme do rozohriatej sušičky a následne usušený betónový odpad odvážime.
  • Čím je menej odpadu, tým je betónová vzorka ohodnotená lepšou „známkou“.

 

O laboratóriu NDS

Prácam, ktoré sme opísali vyššie, sa venujú zamestnanci NDS v našom akreditovanom oficiálnom skúšobnom laboratóriu. NDS má takto zabezpečený interný dohľad nad kvalitou nielen použitej asfaltovej zmesi , ale napríklad aj betónu, kameniva a zemín na jednotlivých stavbách. Laboranti preskúmajú a vykonajú zhruba 600-800 skúšok ročne. Tento rok vyhrávajú skúšky na betónových vzorkách, je ich väčšina. Dôvodom je viacero rozostavaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.