Aktualizácia: Oprava vozovky D1 na diaľničnom moste pri Skalke nad Váhom

NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 v úseku mosta ev. č. D1-133 Skala pri obci Skalka nad Váhom v km cca 130,500 - 131,000 z dôvodu opravy havarijného stavu vozovky mosta.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 8. júna 2019 (sobota) 7.00 hod. do 23. júna 2019 (nedeľa) 18.00 hod.

Z dôvodu neočakávaných prác pred odfrézovaním asfaltových vrstiev na moste NDS predlžuje pôvodný termín ukončenia uzávery do 27. júna 2019 (štvrtok) 18.00 hod. 

 

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách po polovici šírky vozovky. Doprava bude vedená v každej etape v dvoch zúžených jazdných pruhoch vo voľnej polovici jazdného pásu. Krátkodobo, mimo dopravných špičiek, môže byť z dôvodu potreby použitia pracovných strojov vedená iba v jednom jazdnom pruhu.