Aktualizácia! Úplná a následná čiastočná uzávera D1 na moste Korytné

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 z dôvodu vykonania výmeny rímsy diaľničného mosta Korytné. V prípravnej fáze sa v danom úseku na šesť hodín D1 uzavrie úplne.

Mostný objekt sa nachádza v úseku D1 Beharovce - Branisko km 372,062 – 372,386 (priamo pred tunelom Branisko).

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 15. apríla 2018 (nedeľa) od 12.00 hod. do 17. júna 2018 (nedeľa) do 12.00 hod.

Informácia pre motoristov

 

V nedeľu 15. apríla 2018 od 6.00 hod. do 12.00 hod. bude v prípravnej etape úplná uzávera diaľnice D1 počas umiestňovania prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení. Trasa obchádzky bude vedená po ceste I/18 so zjazdami/výjazdmi Beharovce a Široké.

 

V nedeľu 17. júna 2018 od 6.00 hod. do 12.00 hod. bude vo finálnej etape úplná uzávera diaľnice D1 počas odstraňovania prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení. Trasa obchádzky bude vedená po ceste I/18 so zjazdami/výjazdmi Beharovce a Široké. Režim dopravy bude obdobný ako pri zahajovaní prác.

 

Vedenie dopravy

 

Trasa obchádzky nie je potrebná, jazdiť sa bude obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch v zúženej šírke 2 x 3,5 m.