Čiastočná uzávera D1 v Bratislave

NDS úplne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 v Bratislave v úseku od Prístavného mosta smerom ku križovatke Pečňa v km 3,900 – 0,500. Dôvodom je výmena mostného záveru na ľavom moste nad Košickou cestou.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 23. októbra 2020 (piatok) od 7.00 hod. do 25. októbra 2020 (nedeľa) do 18.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude presmerovaná na Einsteinovu ulicu.

 

Práce budú pozostávať z odstránenia oceľovej platne prekrývajúcej dilatáciu mosta, osadenia nového mostného záveru a jeho opätovného prekrytia oceľovou platňou, pod ktorou budú realizované ďalšie práce.